مقدمه


از این کنترل برای نمایش ساختار درختی در پروژه ها استفاده می شود. به عبارتی زمانی که توسعه دهنده بخواهد دادها را برای کاربر به صورت سلسله مراتبی نمایش دهد، می تواند از این کنترل استفاده نماید. تنها با نوشتن یک کد ساده، زی فریم اطلاعات را به صورت مطلوب در اختیار کاربر قرار داده و کاربر می تواند گزینه مورد نظر خود را انتخاب نماید. همچنین جدولی که در دیتابیس ساخته می شود نیز باید ساختار درختی داشته باشد تا بتوان از آن در کنترل Treeاستفاده نمود. مانند تصویر ذیل که بسیار پر کاربرد است و برای اطلاعات شهرستان ها و استان ها می باشد:

زی فریم


در این تصویر فیلد اول برابر با والد اصلی است که در آن Parent_ID برابر با صفر در نظر گرفته می شود و در نتیجه والدی ندارد. می تواند یک جدول چند والد اصلی داشته باشد. اما در این جدول تنها یک والد اصلی در نظر گرفته شده است که همان کشور ایران است. سپس نوبت فرزندان تراز اول می رسد که اسامی استان ها بوده و شامل فیلدهای 2 و 7 و 11 می باشند. هر کدام از این فیلدها هم برای خود فرزندانی را دارند. نتیجه جدول فوق، چیزی شبیه به درختواره ذیل خواهد شد:

زی فریم


  
×