ایجاد پایگاه داده


1. در قسمت نوار ابزار microsoft sql server management studio، بر روی دکمه New Query کلیک کنید.

زی فریم


2. داخل پنجره باز شده، دستور زیر را تایپ کنید )یک نام دلخواه برای دیتابیس مورد نظر خود انتخاب کرده و آن را جایگزین yourDataBaseName کنید.)
CREATE DATABASE yourDataBaseName

زی فریم
3. در قسمت نوار ابزار بر روی دکمه Execute کلیک کنید.

زی فریم

4. مشاهده‌ی پیام completed successfully در قسمت Massages در پایین صفحه، بیان گر آن است که ساخت دیتابیس با موفقیت انجام شده است.

زی فریم

اگر دیتابیس ساخته شده را در پوشه Databases مشاهده نمی کنید، در قسمت Object Explorer (ساید بار سمت چپ)، بر روی آیکن Refresh(F5) کلیک کنید. با این کار دیتابیس آپدیت می شود و اکنون می توانید دیتابیس ساخته شده را مشاهده کنید.

زی فریم
  
×