تعیین نوع داده برای یک کنترل در ZIDE


برای آنکه بتوان داده های یک فرم را در جداول دیتابیس ذخیره نمود، می بایست نوع داده های هر کنترل به درستی مشخص گردد. چنانچه فرم مورد نظر بر اساس یک جدول موجود در دیتابیس ساخته شده باشد، نوع داده های هر کنترل یا فیلد هنگام ساخت جدول تعیین خواهد شد. اما اگر فرم به صورت Create Form by Design ساخته شده باشد دیگر جدول در دیتابیس ساخته نشده است که نوع داده فیلدهای آن مشخص باشد. در چنین فرمهایی برای تعیین نوع داده هر یک از کنترلها باید بر روی هر کنترل کلیک راست کرده و گزینه Data Type را انتخاب نمود تا فهرستی از انواع داده در زی فریم را مشاهده و از بین آنها نوع داده مورد نظر برای آن فیلد یا کنترل را انتخاب کرد. این نوع داده ها برگرفته از انواع داده موجود در SQL Server هستند، که هنگام ایجاد یک کنترل بصورت پیش فرض نوع داده برای تمامی کنترل ها برابر با String در نظر گرفته شده است. در شکل زیر می توان انواع مختلف داده را مشاهده نمود.زی فریم


  
×